ÇEKTİRME MAKİNALARI

ERMAKEN ERA-W  Sabit yer çektirme vinçleri istenen montaj yapısına uygun yapıda 1-320 ton arası kaldırma / çektirme kapasitelerinde üretilirler.


Çektirme vinç sistemlerinde kapasite, çektirilecek yükün ağırlığı, çektirme hızı, çektirilecek yüzeyin karakteristiği ve yüzey eğimi göz önüne alınarak hesaplanır.
Hesaplamalarda dikkate alınacak diğer bir konu vincin çalışma sınıfıdır.
Sorunsuz işletim için vincin mekanizması kullanım amacına uygun oluşturulur..

Çektirme Vinci
Çektirme Vinci

Kok Fabrikası kapı tamir istasyonları sabit yer çektirme ve kaldırma vinci 6 ton kaldırma 20 ton çekme kapasitesi

Çektirme Vinci
Çektirme Vinci

Savunma Sanayi LCVP projesi çıkartma gemileri ana kapakları açma kapama vinci

Sabit Yer Çektirme Vinci
Sabit Yer Çektirme Vinci

Kireç fabrikası sabit yer vinci 150 ton çekme kapasitesi

Çektirme Vinci
Çektirme Vinci

Kok Fabrikası kapı tamir istasyonları sabit yer çektirme ve kaldırma vinci 6 ton kaldırma 20 ton çekme kapasitesi

1/5